Y00 PRZEZNACZENI

by DEVMASSYN & SZYR GAME STUDIO

Święta Czwórka odzyskała fundament FAOTIS czyli PROJEKT Y00. Aktualnie wracają do Miasta Wysp Raju. Nikt nie spodziewa się diametralnych, budzących szok zmian. W niedalekiej przyszłości dowiedzą się, że ich ponowne złączenie nie było przypadkiem. Okazuje się bowiem, że zostali oni PRZEZNACZENI przez PROJEKT Y00 do naprawienia szkody wyrządzonych przez nieobecność Projektu.

free simple site templates

© Copyright 2020 SZYR GAME STUDIO - All Rights Reserved